7 cách ChatGPT giúp bạn lập trình tốt hơn và nhanh hơn

5083

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Ngọc Minh

1. Lập kế hoạch dự án (Project Planning)

Lập kế hoạch dự án là giai đoạn quan trọng nhất của bất kỳ dự án nào, nơi bạn đặt nền móng cho sự thành công. Nhận được sự hỗ trợ của ChatGPT trong giai đoạn lập kế hoạch có thể rất quý giá vì nó có thể giúp bạn suy nghĩ về phạm vi, kiến trúc, yêu cầu và khả năng thực hiện của dự án phát triển phần của bạn.

Lập kế hoạch dự án (Project Planning)

Bằng cách mô tả mục tiêu, ràng buộc và trường hợp sử dụng của bạn cho ChatGPT, nó có thể đưa ra những gợi ý hữu ích liên quan đến:

  • Công nghệ và công cụ để lựa chọn dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn
  • Thiết kế và kiến trúc cấp cao
  • Những nhiệm vụ và bước quan trọng cần thực hiện theo đúng trình tự
  • Những vấn đề, rủi ro và trở ngại tiềm ẩn cần chú ý

2. Phân chia hệ thống phức tạp (Break down the Complex System)

Tránh yêu cầu ChatGPT viết code cho một hệ thống đầu-cuối từ đầu. Nó có thể tạo ra code chung chung, có lỗi, bỏ sót các trường hợp ngoại lệ và không đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của bạn.

Thay vào đó, hãy tập trung sự hỗ trợ của ChatGPT vào những nhiệm vụ nhỏ, rõ ràng trong hệ thống tổng thể của bạn. Hãy yêu cầu nó tạo code cho:

  • Các hàm hoặc phương thức cụ thể thực hiện một bước logic
  • Các lớp riêng biệt để đại diện cho các phần có ranh giới rõ ràng của miền của bạn
  • Các thuật toán hoặc quy trình riêng biệt trong quy trình làm việc đầy đủ của bạn

Việc chia nhỏ vấn đề của bạn thành những thành phần nhỏ hơn sẽ tạo ra code dễ quản lý và có tính mô-đun hơn.

  Dân IT có thể được ChatGPT hỗ trợ code tự động hóa như thế nào?

  Làm thế nào để biến ChatGPT thành một "chuyên gia"?

3. Code sạch và dễ đọc (Clean Readable Code)

Code sạch và dễ đọc (Clean Readable Code)

ChatGPT có thể đề xuất những cách để làm cho code của bạn sạch sẽ và dễ đọc hơn bằng cách tuân theo các nguyên tắc tốt nhất cho ngôn ngữ lập trình và framework của bạn.

Bạn có thể sử dụng ChatGPT để đổi tên biến rõ ràng, chia nhỏ các hàm dài một cách hợp lý, giảm độ lồng nhau, thêm nhận xét nội tuyến và định dạng code một cách nhất quán để làm cho code của bạn dễ đọc, dễ bảo trì và không có lỗi cho người cộng tác.

4. Kiểm thử và xác minh đơn vị (Unit Testing and Verification)

Sau khi tạo ra một code, việc xác minh nó trên một máy cô lập trước khi đưa nó vào sản xuất hoặc một kho lưu trữ từ xa là rất quan trọng. Điều quan trọng là không nên hoàn toàn dựa vào chức năng của code mà cần đảm bảo rằng nó đang sử dụng API mới nhất.

Một trong những khía cạnh then chốt của phát triển phần mềm là tạo ra các hàm kiểm thử cho các chức năng quan trọng. Với sự hỗ trợ của ChatGPT, bạn có thể tạo ra các trường hợp kiểm thử cho bất kỳ hàm nào trong vài giây.

Việc làm AI lương thưởng hấp dẫn, mới nhất dành cho bạn!

5. Lặp lại (Iterate)

ChatGPT là một AI hội thoại và bạn có thể liên tục yêu cầu sự hỗ trợ trong việc thêm hoặc xóa các phần tử từ code của bạn, hoặc thậm chí yêu cầu cải tiến. Trong trường hợp xảy ra lỗi, chỉ cần sao chép và dán thông báo lỗi và yêu cầu ChatGPT tạo ra một phiên bản code cải tiến cho bạn.

Nó hiểu được ngữ cảnh và có thể tạo ra code phù hợp với nhiệm vụ đang thực hiện, đảm bảo chức năng và hiệu quả.

6. Tài liệu hóa code (Documenting Code)

Code được tài liệu hóa tốt là rất quan trọng cho bản thân bạn và các nhà phát triển khác để hiểu dự án của bạn. ChatGPT có thể giúp bạn tài liệu hóa code thông qua các nhận xét, docstring, tệp README, trang wiki và các tài liệu khác dựa trên ngôn ngữ và công cụ của bạn.

Tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp một mô tả dự án ngắn gọn và một đoạn code của bạn, và ChatGPT sẽ tạo ra tài liệu sạch sẽ và dễ đọc sẽ giúp bạn hiểu codebase của bạn rất nhiều.

Nguồn: 7 Ways ChatGPT Makes You Code Better and Faster

Bài viết gốc được đăng tải tại ngocminhtran.com

Xem thêm:

Tìm kiếm việc làm IT mới nhất tại TopDev!