Home Search

QA/QC - search results

If you're not happy with the results, please do another search
qa qc là gì

QA QC là gì? Nhiệm vụ và Chức năng của QA...

QA và QC là một thuật ngữ khá quen thuộc trong lập trình. Tuy nhiên, với những người mới bước chân vào nghề thì...
unit-test-la-gi

Unit Test là gì? Khái niệm và vai trò

1. Khái niệm về Unit Test Unit Test là gì? Unit Test là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị hay thành...