Home Search

Objective-C - search results

If you're not happy with the results, please do another search
Các ưu nhược điểm của Swift so với Objective C

Các ưu nhược điểm của Swift so với Objective C

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Các ưu nhược điểm của Swift so với Objective C 1. Swift và Objective...
Dependency Injection – Web API ( C# )

Dependency Injection – Web API ( C# )

Bài viết được sự cho phép của tác giả Tino Phạm 1. Dependency Injection là gì? Hiện nay, các lập trình viên hay lẫn lộn giữa...
Inversion of Control và Dependency Injection

Inversion of Control và Dependency Injection

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu thế nào là Dependency Injection...
Dependency Injection

Thông não Java Design Pattern – Dependency Injection

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Với lập trình hướng đối tượng, chúng ta thường xuyên làm việc với...