Home Search

IT Infrastructure - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Infrastructure as code (IaC)

Bài viết đến từ anh Bùi Nguyễn Huy Hoàng - Quản lý DevSecOps DevSecOp team @Techcombank I. Tại sao lại sử dụng Infrastructure as Code? Những...
infrastructure

VNG Cloud Tích Hợp Terraform, Dẫn Đầu Xu Hướng Infrastructure As...

Infrastructure as Code - xu hướng quản lý của doanh nghiệp Trong kỷ nguyên công nghệ điện toán đám mây, doanh nghiệp bắt đầu phát...

Công nghệ Cloud: Bối cảnh sử dụng Cloud & kinh nghiệm...

Công nghệ Cloud tuy chỉ mới phổ biến ở Việt Nam những năm gần đây, tuy nhiên tại Singapore, cloud đã được triển khai...