028.6273.3496 contact@topdev.vn

03 HÌNH THỨC THEO DÕI SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

VIETNAM WEB SUMMIT 2020 LIVE – WE CONNECT

LIVESTREAMING

Sự kiện được phát trực tiếp tại website này (https://topdev.vn/vws2020), fanpage TopDev và kênh Youtube TopDev TV.

*SỰ KIỆN KHÔNG THU PHÍ THAM DỰ

ONLINE EVENT

Hơn 60+ chủ đề trình bày tại 2 thành phố lớn sẽ quy tụ tại duy nhất trên kênh online, không còn giới hạn về mặt địa lý.

WE CONNECT

Cùng tổ chức các buổi xem chung với đồng nghiệp, bạn bè và cùng trao đổi những bài học, quan điểm, vấn đề – giải pháp với các diễn giả và người tham dự khác.

ĐẶT LỜI NHẮC!

Sự kiện trực tuyến sẽ được tổ chức vào ngày 18/12/2020, tại các nền tảng trực tuyến tại website TopDev, Fanpage TopDev và Youtube tại kênh TopDev TV. Những thông tin về sự kiện sẽ luôn được cập nhật liên tục.

AGENDA VWS2020

STAGE 1

DEC 18 / TOPDEV.VN/VWS2020

STAGE 2

DEC 18 / TOPDEV.VN/VWS2020

STAGE 3

DEC 18 / TOPDEV.VN/VWS2020

STAGE 4

DEC 18 / TOPDEV.VN/VWS2020

STAGE 5

DEC 18 / TOPDEV.VN/VWS2020

ABOUT TOPDEV

About us

Contact us

Terms of Service

Privacy Policy

Operation Regulation of TOPDEV E-commerce Trading Floor

Resolve Complaints

FOR JOBSEEKERS

Create CV

Browse All IT Jobs

FOR EMPLOYERS

Post a Job

Talent solutions

Join our Job Ad Network

  • Level 1, MOffice Adelle Building, 373-375 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
  • (84) 28 6273 3496  | contact@applancer.net
  • Hotline: Ms. Nhu – 033 884 7836 – nhu.truong@applancer.net