Các chủ đề sự kiện VMD2020 GO LIVE

Tham khảo các chủ đề trong sự kiện Vietnam Mobile Day 2020 GO LIVE & đăng ký để nhận toàn bộ slides sự kiện.

Nhận slide ngay

ĐĂNG KÝ NHẬN HƠN TOÀN BỘ SLIDES VMD 2020 – 2021?