VMD2020 GO LIVE / DIỄN GIẢ & CHỦ ĐỀ

Tham khảo các chủ đề trong sự kiện Vietnam Mobile Day 2020 GO LIVE & đăng ký để nhận toàn bộ slides của cả 2 sự kiện.

Nhận slide ngay

NHẬN NGAY TOÀN BỘ SLIDE CỦA SỰ KIỆN VMD2020 GO LIVE?