NHÀ TÀI TRỢ & ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Danh sách Nhà tài trợ, Đơn vị đồng hành và Đối tác truyền thông trong các sự kiện Vietnam Mobile Day

PREMIUM PARTNERS

STANDARD PARTNERS

VMD2020

KEY SPONSORS

SPONSORS

VMD2019

PLATINUM SPONSORS

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

BRONZE SPONSORS

STRATEGIC PARTNERS

Hình ảnh sự kiện