CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Challenge The Next Stage

Web Developer (PHP, Node.js)

Chúng tôi tiến hành phát triển dịch vụ Web cho nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như Web Service cho bên giáo dục, Service Community liên kết với 3D Network Game. 

Trong những năm gần đây chúng tôi tập trung thế mạnh phát triển với việc sử dụng HTML5, Node.js...Trong tương lai sau này chúng tôi dự định phát triển thêm nhiều phần cho Marketing có sử dụng Web và Game trong Web.

Kỹ năng & Chuyên môn:

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển Web service (Node.js, PHP, HTML5, Javascript, MySQL).
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Leader

Đã hết hạn

Địa điểm

  • Tầng 2, Tòa nhà Mach, 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy trình phỏng vấn

  • Vòng 1:

    Phỏng vấn và làm bài test với leader
  • Vòng 2:

    Phỏng vấn với manager và có kết quả
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Website

Địa điểm

  • Tầng 2, Tòa nhà Mach, 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan