Go2Joy Vietnam JSC

Go2Joy Vietnam JSC

Top of hourly hotel booking app in Vietnam with exclusive benefits.

Tester (QA/ QC)

Mô tả:

 • Đọc hiểu các yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan đến tính năng.
 • Xây dụng kịch bản kiểm thử.
 • Thực hiện kiểm thử dựa trên kịch bản và làm báo cáo kiểm thử các tính năng. 
 • Phối hợp với nhóm phân tích, phát triển giải pháp chỉnh sửa lỗi. 
 • Tham gia hỗ trợ người dùng khi sử dụng sản phẩm. 
 • Tham gia nghiệm thu phần mềm đảm bảo sản phầm đúng và đủ yêu cầu người dùng. 
 • Có cơ hội tiếp cận với vai trò như một quản lý kiểm thử. 
 • Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm với các bên liên quan. 
 • Giao lưu, học hỏi với các nhóm phát triển sản phẩm nước ngoài. 

Yêu cầu công việc:

 • Kinh nghiệm: 6 đến 12 tháng
 • Độ tuổi: từ 22 - 30 tuổi.

Kiến thức: 

 • Đã từng học ngành nghề liên quan đến phần mềm hoặc kiểm thử. 
 • Có kiến thức về phần mềm và công nghệ. 

Thái độ: 

 • Chủ động và không ngại đưa ra quan điểm.
 • Tiếp thu và phát triển bản thân.

Kĩ năng: 

 • Tỉ mỉ, cẩn thận càng chi tiết càng tốt. 
 • Giao tiếp tiếng Anh cơ bản (Đọc và viết).
1 ngày trước

Địa điểm

Quận 5, Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

06 tháng, 1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Website
Địa điểm

5A/2 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề
Tech stack
Quốc tịch công ty

South-Korea

Đãi ngộ

Annual bonus (based on global turnover).

Social insurance and health insurance regimes according to the labor law with full salary.

12+ paid days off a year.

External training in technical skills & English skills.

Working in a dynamic, creative, comfortable environment and having the opportunity to learn from experience with experts in the same field.

Working from Monday to Friday, 8:30AM-17:30PM.