TopDev

Technical Support Engineer - Azure Kubernetes Service

iTechwx

12th Floor, Opal Tower, 92 Nguyen Huu Canh street, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

iTechwx

Ngành nghề

Dịch vụ IT

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

United States

Về chúng tôi

Thông tin chung