Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Technical Project Manager (Quản lý dự án kỹ thuật)

Trách nhiệm công việc:

 • Quản lý các dự án công nghệ thông tin được giao với kế hoạch và lịch trình chi tiết nhằm đem lại kết quả có chất lượng
 • Xác định, ước lượng và định vị các nguồn lực và ngân sách yêu cầu
 • Quản lý và báo cáo về ngân sách dự án và các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án
 • Thường xuyên đánh giá trang thái của dự án và báo cáo các cấp và các bên liên quan trong dự án
 • Cùng đánh giá và lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin với nhóm làm việc
 • Quản lý các nhà cung cấp giải pháp và các bên thứ 3 liên quan đến dự án

--

 • Manage assigned IT projects with detailed plans and schedules to deliver quality outcomes
 • Define, source, estimate and allocate required project resources and budgets
 • Manage and report on project budgets, analyze budget variances and changes in scope associated with IT projects
 • Conduct regular assessment on project status for timely reporting to sponsors, stakeholders/ governance committees
 • Jointly evaluate the selection of IT solutions and vendors
 • Manage vendors associated with projects under managementt

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có bằng đại học về công nghệ thông tin và các chuyên ngành liên quan
 • Ưu tiên người có chứng chỉ về quản lý dự án (PMP/ Prince 2)
 • Có ít nhất 6 năm kinh ghiệm về công nghệ thông tin trong đó có ít nhất 3 năm về quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Có hiểu biết về tất cả các mặt của công nghệ thông tin: Ứng dụng, hạ tầng, công nghệ Backend, Frontend…
 • Hiểu các yêu cầu kinh doanh và các giới hạn kỹ thuật xác định bởi cấu trúc của công ty

--

 • A Bachelor degree or higher in Information Technology, Computer Science or a relevant discipline
 • Professional certification in Project Management (PMP / Prince 2) is preferred
 • At least 6 years of experience in information technology with at least 3 years of IT Project Management experience
 • Knowledgeable on all facets of IT (Application and Infrastructure)
 • Understands business requirements and technical limitations as determined by the organization enterprise architecture
1 tuần trước

Địa điểm

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

6 năm

Cấp bậc

Trưởng phòng

Loại hình

Kỹ năng

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Website

Địa điểm

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam