VPĐD PLOTT CORPORATION TẠI TP.HCM

VPĐD PLOTT CORPORATION TẠI TP.HCM

Create Next Secure Communication

Software Engineer (C,C++C#)

Trách nhiệm công việc:

 • Develop and design new features on existing software
 • Improve software performance
 • Develop new software
 • Develop following our security guideline
 • Troubleshoot and debug software
 • Support other member
 • Create technical documentation for sharing knowledge

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • 6+ months experience of software development experience using C,C++,C# language
 • Good knowledge of process and memory control
 • Experience with "driver development" is highly welcomed
 • Experience with "Linux command line operation" is a plus
 • Understand the balance between technical and business needs
 • Good teamwork skill
 • Good English skill
5 ngày trước

Địa điểm

Phòng 508 Lầu 5 Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

06 tháng

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

VPĐD PLOTT CORPORATION TẠI TP.HCM
VPĐD PLOTT CORPORATION TẠI TP.HCM
VPĐD PLOTT CORPORATION TẠI TP.HCM
VPĐD PLOTT CORPORATION TẠI TP.HCM

Website

Địa điểm

Phòng 508 Lầu 5 Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan