TopDev

Senior Software Engineer (Backend, Java, .NET, web)

CNV Loyalty

42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CNV Loyalty

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung