TopDev

Senior Software Developer (Embedded, C/C++, Linux)

Gemtek Việt Nam

8th floor of Lucky Building 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Gemtek Việt Nam

Ngành nghề

Sản xuất, Thiết bị công nghệ điện tử

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

Taiwan

Về chúng tôi

Thông tin chung