TopDev

Senior ReactJS Developer (Must have:Fluent in English)

LOTUS SOFT

Level 6, Thuy Loi Building, 286-288 Nguyen Xi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

LOTUS SOFT

Ngành nghề

Phần Mềm, Dịch vụ IT

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung