TopDev

Senior Fullstack JavaScript Engineer (NodeJS/ReactJS)

EDUCATION X (EXET)

92A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

EDUCATION X (EXET)

Ngành nghề

EdTech

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung