TopDev

Senior Fullstack Developer (PHP, React JS)

Manifera Software Development

Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Manifera Software Development

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Netherlands

Về chúng tôi

Thông tin chung