Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Senior Backend Engineer

Số lượng: 02

Trách nhiệm công việc:

 • Thiết kế và lập trình các công nghệ tốt nhất để nâng cao độ khả dụng, khả năng mở rộng, độ trễ và hiệu năng của các dịch vụ Backend
 • Làm việc với nhóm phát triển hoặc đối tác để khám phá và tạo ra các kiến trúc/ thiết kế mới nhắm tăng quy mô và hiệu năng
 • Làm việc với quản lý sản phẩm và thực hiện sản phẩm và đánh giá các tính năng
 • Làm việc với nhóm hoặc đối tác trong việc dựng, mở rộng và vận hành các dịch vụ Back-end hiệu suất cao

--

 • Design and code cutting edge technologies of micro services to improve the availability, scalability, latency, and efficiency of BE’s range of services
 • Work with engineering team/ outsoucing partner to explore and create new design/ architectures geared towards scale and performance
 • Work with product managers and implement products and evaluate features
 • Work closely with team/outsoucing vendor in building and scaling and operating high performance Back-end services

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có bằng đại học về công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về phát triển các hệ thống Backend
 • Hiểu biết sâu sắc về một ngôn ngữ thực hiện Backend (Java/ .Net)
 • Kinh nghiêm về các bộ công cụ cho lập trình Backend như .Net Core, ASP .Net
 • Có kinh nghiệm về các cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL như Oracle, MS SQL Server, My SQL, PostrgeSQL, MongoDB
 • Có kinh nghiệm về các hệ thống lưu trữ phân tán, các hế thống microsevices và cho di động
 • Hiểu biết về các công nghệ và nền tảng frond-end như JavaScript, HTML5, và CSS3
 • Kỹ năng quản lý thời gian và phân tích
 • Kỹ năng làm việc nhóm với thái độ giải quyết vấn đề

--

 • A Bachelor degree or higher in Information Technology, Computer Science or a relevant discipline
 • At least 5 years of experience in backend web development
 • Proficient knowledge of a backend programming language (Java/ .Net)
 • Experience in frameworks, such as .Net core, ASP .Net MVC
 • Experience in the good foundation of SQL and NoSQL databases, such as Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server, My SQL, MongoDB
 • Experience in distributed storage & messaging systems, microservices, and mobile development
 • Knowledgeable of front-end technologies and platforms, such as JavaScript, HTML5, and CSS3
 • Excellent analytical and time management skills
 • Teamwork skills with a problem-solving attitude
1 tuần trước

Địa điểm

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

5 năm

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Website

Địa điểm

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam