TopDev

RUBY ON RAILS DEVELOPER

ZIGEXN VENTURA

Tầng 2 - Tòa nhà Nhất Phong Vận, số 56 Lê Đình Dương, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

ZIGEXN VENTURA

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Japan

Về chúng tôi

Thông tin chung