Applancer JSC - TopDev

Applancer JSC - TopDev

Top IT Jobs For Developers

MIDDLE BACK-END DEVELOPER (PHP)

Department: Development

Report to: Team Leader

 

Trách nhiệm công việc:

 • Coordinate with Leader and team to build a web API system, web application using PHP (Laravel), Python, WordPress CMS.
 • Writing high-quality code, troubleshooting and debugging.
 • Research new technologies suitable for investment projects of the company.
 • Making API documentation for better communication with front-end developers.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • 2+ years of PHP development experience, with an emphasis on web applications.
 • Experience with PHP (Laravel), database design & SQL skills.
 • Experience with NoSQL (ElasticSearch, MongoDB), Caching (Redis, Memcached).
 • Experience with code versioning tools (Git is preferred), CI/CD tools (Gitlab).
 • Experience with unit testing frameworks (PHPUnit), debugging (XDebug).
 • Experience in REST API development.
 • Knowledge of Frontend framework (Vue.js or React).
 • Knowledge of Real-Time Communication (FireBase, Socket).
 • Knowledge of system performance and scaling, database troubleshooting.
 • Knowledge of Linux systems.

Đã hết hạn

Địa điểm

 • Tầng 12A, Toà nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

2 năm

Cấp bậc

Middle

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Screen CV
 • Vòng 2:

  Interview
 • Vòng 3:

  Offer
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev
Applancer JSC - TopDev

Hỏi đáp về môi trường làm việc tại Applancer JSC - TopDev

Performance review twice a year (June & December)

Website

Địa điểm

 • Tầng 12A, Toà nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tầng 11, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam