TopDev

Kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm (.Net, C#, Angular, SQL)

Bee-C

Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà nội, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Bee-C

Ngành nghề

Thương mại điện tử/ Bán lẻ

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung