Talent Success

Talent Success

Talent Success's Client

Junior Developer (Java, Angular, C#)

Khách hàng của Talent Success là Công ty hàng đầu cả nước phụ trách các dự án ngành Điện. Hiện trụ sở chính tại Hà Nội đang mở rộng tuyển dụng ví trí lập trình viên cho các ứng viên ngành CNTT.

Trách nhiệm công việc:

Ứng viên có trách nhiệm lập trình chức năng, báo cáo, hiệu chỉnh, kiểm thử một trong các hệ thống thuộc tập đoàn gồm:

 • Hệ thống ERP (Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp)
  • Lập trình, hiệu chỉnh các phân hệ tài chính
  • Lập trình, hiệu chỉnh các phân hệ mảng mua sắm, vật tự
 • Hệ thống CMIS (Hệ thống thông tin và dịch vụ khách hàng)
  • Lập trình, hiệu chỉnh phân hệ cấp điện, hợp đồng
  • Lập trình, hiệu chỉnh phân hệ chỉ số, hóa đơn, công nợ
  • Lập trình, hiệu chỉnh phân hệ tổn thất, báo cáo
 • Hệ thống PMIS (Hệ thống quản lý Nguồn và Lưới điện)
  • Lập trình, hiệu chỉnh phân hệ RCM, Dự toán SCL
  • Lập trình, hiệu chỉnh phân hệ CBM, OMS
  • Lập trình, hiệu chỉnh phân hệ quản lý thiết bị
 • Hệ thống KDLĐĐ (Hệ thống quản lý Kho dữ liệu do đếm)
  • Lập trình, hiệu chỉnh các phân hệ quyết toán, giao nhận điện năng

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Năng lực kỹ thuật: có kỹ năng lập trình một trong các ngôn ngữ: C# (.Net, .NetCore) / Java (SpringBoot, EJB, JSF), Angular, React Native
 • Kinh nghiệm làm việc với Database SQL Server/Oracle/MySQL
 • Tốt nghiệp chính quy ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
 • Ưu tiên ứng viên có khoảng 1 năm kinh nghiệm lập trình, xây dựng các ứng dụng phần mềm. (Open cho các bạn Fresher)
2 ngày trước

Địa điểm

Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

Mới ra trường, 06 tháng, 1 năm

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

Website

Địa điểm

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam