OneUniverse VN

OneUniverse VN

☘️ Into The Virtual Universe ☘️ Global MetaTech Experience Studio

Game Developer (Unity, C#, Java)

We are hiring for the following positions:

 1. Unity Developer: Unity (C#) based game development
 2. Java Developer: Java-based game server development

Kỹ năng & Chuyên môn:

1. Unity Developer: Unity (C#) based game development

 • Those with experience developing in Unity URP environment
 • Excellent understanding and ability to use the Unity engine
 • Those with an understanding and experience in data structure design and network games
 • Those who have a good understanding of C#
 • Self-directed and sincere
 • Those with good communication skills
 • Those with commercialization experience and live experience

2. Java Developer: Java-based game server development

 • Those with experience in network game development (Java required)
 • Those with an understanding and experience in data structure design and network games
 • Able to build web server and develop web-based server
 • Self-directed and sincere
 • Those with good communication skills
 • Those with commercialization experience and live experience

To apply for this position, please send your updated CV in English

1 tuần trước

Địa điểm

 • 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

Mới ra trường

Cấp bậc

Fresher, Junior, Middle, Senior

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn trực tiếp (thực hiện test trong buổi PV), sau đó trao đổi với Nhân sự về lương
OneUniverse VN
OneUniverse VN
OneUniverse VN
OneUniverse VN

Website

Địa điểm

 • 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

South-Korea