Full-stack Web Developer (SQL, JavaScript, jQuery)

 • Attractive Salary & Benefit
 • Japan onsite opportunities
 • Premium Health Insurance

We are looking for a full time staff to work in the position of Web Developer, using some combination of SQL, Java, Javascript...

Trách nhiệm công việc:

 • Read and understand requirement specification.
 • Developing, testing, and debugging responsive web applications.
 • Assists with research and develop technical capability for company.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Degree of IT (Bachelor, Associate).
 • Strong knowledge of SQL, JavaScript, jQuery.
 • Have knowledge about Java web is a plus.
 • Have good knowledge about OOP.
 • Basic knowledge with DBMS technologies: PostgreSQL/MySQL.
 • Willing to study and develop other programming skills.

Đã hết hạn

Địa điểm

Lầu 7, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

1 năm

Cấp bậc

Nhân viên, Chuyên viên

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn trực tiếp (PV kỹ thuật)
 • Vòng 2:

  Phỏng vấn online (PV với bộ phận nhân sự)
Uniccs Việt Nam
Uniccs Việt Nam
Uniccs Việt Nam
Uniccs Việt Nam

Website

Địa điểm

Lầu 7, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan