TopDev

Full-Stack Developer

SALESCORE

720A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Phát triển nền tảng thương mại điện tử Hàn Quốc 
 • Tìm hiểu, nghiên cứu để không ngừng cải thiện các sản phẩm đã và đang phát triển 
 • Quản lý server như Aws, Ubuntu, Nginx 
 • Fullstack develop: Vue2, Vue3, Nuxt.js, Typescript

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Có từ 5 năm kinh nghiệm Fullstack liên quan đến Vue2, Vue3, Nuxt, Typescript, Vue2, Nuxt2, NodeJS, FeatherJS, Apollo, GraphQL, MapboxGL, TailwindCSS, AWS EC2, AWS,  Lightsail, MongoD,..... 
 • Có kinh nghiệm quản lý sever như Aws, Ubuntu, Nginx 
 • Có kinh nghiệm và sử dụng tốt các công cụ như Redmine, Jira, Slack, Github, Gitlab,……
 • Có kinh nghiệm Web publishing
 • Có kinh nghiệm phát triển và quản lý dịch vụ thương mại điện tử 
 • Khi phát hiện vấn đề thì tích cực cải thiện 
 • Người có thể đi công tác nước ngoài 
 • Giao tiếp, trao đổi thành thạo bằng tiếng Anh 

Ưu tiên:

 • Người có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Hàn
 • Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt

 

***JD ENGLISH

Your role & responsibilities

 • Developing a Korean e-commerce platform
 • Research to constantly improve current developed mall 
 • Server management such as AWS, Ubuntu, Nginx, etc
 • Fullstack develop: Vue2, Vue3, Nuxt.js, Typescript

Skills & qualifications

 • At least 5 years of fullstack experiences relate to Vue2, Vue3, Nuxt, Typescript, Vue2, Nuxt2, NodeJS, FeatherJS, Apollo, GraphQL, MapboxGL, TailwindCSS, AWS EC2, AWS,  Lightsail, MongoD,.....
 • Experienced in server management such as AWS, Ubuntu, Nginx, etc.
 • Experienced with collaboration tools and QA tools such as Redmine, Jira, Slack, and Github, Gitlab,.....
 • Experienced in Web publishing
 • Experienced in developing and managing e-commerce services
 • Active person in discovering problems and improving them
 • Ability for overseas business trips
 • Fluent in English

Prefer

 • Fluent in Korean
 • Smooth communication skills

Vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (Please send your CV in English or Korean)

Phúc lợi dành cho bạn

 • Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Được làm việc trong môi trường quốc tế
 • Có thể ghé thăm trụ sở tại Hàn Quốc
 • Làm việc tại nhà sau đó chuyển đổi sang làm việc tại chi nhánh ở Hồ Chí Minh
 • Lương thỏa thuận

Thông Tin Công ty

SALESCORE

1 vị trí tuyển dụng

Thông tin công ty

Ngành nghề

E-commerce Platforms

Quy mô công ty

100-499 Nhân viên

Quốc tịch công ty

South-Korea

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Application of employment documents
 • Vòng 2: Direct interview with Tech Lead and test
 • Vòng 3: Salary deal

⚙️ Hỗ trợ ứng viên