[DI2] Senior Big Data Architecture - 1Y340

Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 02 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Mục tiêu cao nhất của Chương trình là nhằm tìm kiếm và tạo cơ hội thể hiện năng lực cho các Kỹ sư Công nghệ có kinh nghiệm, từ đó triển khai thành công các Siêu dự án 2000 tỉ trong tổ hợp công nghệ cao của MSB (gồm các dự án Công nghệ lớn/nhỏ và Khối Công nghệ MSB).

Trách nhiệm công việc:

  • Nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ liên quan tới khai thác và phát triển dữ liệu. Đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh năng lực về giải pháp khai thác và phát triển dữ liệu của Đơn vị.
  • Rà soát kiến trúc hệ thống hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao.
  • Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình dữ liệu hiện đại, so sánh phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại của Ngân hàng.
  • Hỗ trợ phân tích, tư vấn về giải pháp, kiến trúc cho các hệ thống, ứng dụng được phát triển và triển khai tại Ngân hàng.
  • Triển khai các dự án liên quan đến khai thác và phát triển dữ liệu.; tổ chức và xây dựng hệ thống dữ liệu và tổng hợp thông tin nhằm mục đích cung cấp thông tin báo cáo tổng hợp, đảm bảo tuân thủ quy trình quản trị rủi ro.
  • Tham gia trực tiếp với các nhà thầu bên ngoài triển khai các dự án khai thác và phát triển dữ liệu.

Kỹ năng & Chuyên môn:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông hoặc Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương
  • Có từ 03 năm trong lĩnh vực làm việc với hệ thống dữ liệu lớn (Big Data)
  • Có từ 03 năm trong lĩnh vực xây dựng mô hình phân tích dữ liệu, học máy (Machine Learning)
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về các tổ chức Tài chính – Ngân hàng.
3 ngày trước

Địa điểm

TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

3 năm

Cấp bậc

Chuyên viên

Loại hình

Kỹ năng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Website

Địa điểm

TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam