DATA ENGINEER (JUNIOR)

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhà tích hợp dữ liệu giỏi và thành thạo. Bạn sẽ là một trong những người đóng góp quan trọng trong công ty của chúng tôi và phát triển các giải pháp hệ thống chất lượng cao theo quy trình làm việc nổi tiếng và các phương pháp thực hành tốt (best practices).

Trách nhiệm công việc:

Là nhà tích hợp dữ liệu của chúng tôi, bạn sẽ cần tập trung các yếu tố sau:

 • Phân tích, thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu và hỗ trợ truy xuất dữ liệu.
 • Xây dựng các tiến trình trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL).
 • Thực hiện các quy trình và giám sát chất lượng dữ liệu, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và sẵn có cho các bên liên quan.
 • Tích hợp các công nghệ quản lý dữ liệu và kỹ thuật phần mềm đang phát triển vào cấu trúc dữ liệu hiện có.
 • Phát triển các quy trình thiết lập để khai thác dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu.
 • Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo chất lượng và thời gian phân phối triển khai sản phẩm được liên tục.
 • Khám phá các công nghệ mới để giải quyết các thách thức kỹ thuật.
 • Đưa ra giải pháp kỹ thuật cho vấn đề cụ thể và thực hiện giải pháp.
 • Góp phần cải thiện nền tảng sản phẩm.
 • Đưa ra các khuyến nghị để cải tiến liên tục

Kỹ năng & Chuyên môn:

Công nghệ sử dụng

 • Apache Spark
 • MySQL, ElasticSearch
 • Kubernetes

Yêu cầu

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Apache Spark.
 • Có kinh nghiệm tốt về thiết kế và phát triển ứng dụng hướng đối tượng.
 • Kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, design pattern.
 • Kiến thức tốt về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Biết rõ SQL và cải thiện tốc độ truy vấn.
 • Kinh nghiệm về triển khai hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu.
 • Hiểu biết vững về vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), là một quy trình tiêu chuẩn để thiết kế ứng dụng.
3 ngày trước

Địa điểm

261 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

2 năm

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  PV qua điện thoại.
 • Vòng 2:

  PV với Tech Lead.
 • Vòng 3:

  PV với nhân sự về chính sách lương, thưởng, phúc lợi
27f0344ae16e52259266b33f9d1a2ef3.jpg
Địa điểm

261 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề
Các công nghệ sử dụng
Quốc tịch công ty

Vietnam