Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS)

Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS)

ACBS - Đón đầu cơ hội đầu tư mới

CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH WEB

Trách nhiệm công việc:

 • Tham gia xây dựng ứng dụng Web bao gồm Web phục vụ cho khách hàng và Web phụ vụ cho nhân viên.
 • Cải tiến và nâng cao hiệu suất của các hệ thống Web hiện tại.
 • Nghiên cứu và áp dụng một số công nghệ Web hiện đại vào các dự án.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Trình độ Đại học – Chuyên ngành Công nghệ thông tin
 • Sử dụng thành thạo HTML5, CSS3, Javascript. Biết Typescript, Tailwindcss là một lợi thế.
 • Hiểu được các khái niệm về SPA, SSR. Có khả năng xây dựng ứng dụng bằng Reactjs, Nextjs. Biết về React Saga, Material-UI là một lợi thế.
 • Sử dụng thành thạo Git,VsCode.

Đã hết hạn

Địa điểm

107N Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

1 năm

Cấp bậc

Chuyên viên

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn với Giám đốc/Trưởng phòng chuyên môn
 • Vòng 2:

  Phỏng vấn với Trưởng phòng Nhân sự & Hành chính
Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS)
Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS)

Website

Địa điểm

41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

107N Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam