Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Business Analyst/ Product Owner (Phân tích nghiệp vụ/ Quản lý sản phẩm)

Trách nhiệm công việc:

 • Hiểu yêu cầu, sự cần thiết và quy trình kinh doanh
 • Phân tích các yêu cầu từ quan điểm kinh doanh và quan điểm người dùng cuối
 • Đảo bảo các yêu cầu kinh doanh được bên phát triển đầy đủ và cung cấp đầu vào cho việc thiết kế sản phẩm
 • Tài liệu hoá các yêu cầu kinh doanh và chức năng
 • Tạo các giao diện phát triển
 • Hiểu các lưu đồ hoạt động và xử lý của hệ thống
 • Làm việc với đội phát triển qua toàn bộ quá trình tạo tài liệu kỹ thuật, tư vấn giải pháp và xác định các vấn đề
 • Theo toàn bộ quá trình phát triển, thực hiện kiểm tra chấp nhận và đào tạo cho người dùng cuối
 • Làm việc với các nhóm kinh doanh kỹ thuật và thiết kế để phát triển sản phẩm, tối ưu hoá giá trị cho khách hàng
 • Tham gia quá trình tạo dựng sản phẩm và tạo ra các giao diện người dùng
 • Tổng hợp dữ liệu nghiên cứu thị trường và các công nghệ hiện tại để hiểu vấn đề và tìm ra các cơ hội tạo ra giá trị

--

 • Understand customer business process, needs and requirements
 • Analyze the requirements from customers in business view and end-user view
 • Ensure business requirements are fully understood by Development and provide input to design and product specifications
 • Document functional and business requirements
 • Create wireframes and API development using
 • Understand causes, activity diagrams and system process flows
 • Work with development team to go over the specification, QA, consult the solutions or figure out the problems
 • Follow task development, carry out user acceptant test and demo/ train end-users
 • Working closely with business, engineering, design teams to prioritize and grow the product, maximize value for user
 • Participate in the product prototyping process, interface mock-up, wireframe, and GUI creation
 • Combining data, market research and industry best practices to understand the problems, identify the opportunities to create value

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có bằng đại học về công nghệ thông tin, kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ít nhất có 3 năm kinh nghiệm liên quan
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về phát triển sản phẩm kinh doanh là một lợi thế
 • Kinh nghiệm về nhiều loại quy trình kinh doanh
 • Có kinh nghiệm làm nhiều dự án đồng thởi
 • Kinh nghiệm đã tham gia các dự án về truyền hình và báo chí là một lợi thế

--

 • A Bachelor degree or higher in Information Technology, Computer Science, Business or a relevant discipline
 • Minimum 3 years of relevant experience
 • Having knowledge and experience about corporate/ business products development is an advantage
 • Extensive experience in business processes
 • Experience in working on multiple projects at one time
 • Experience in working on video, audio projects is advantage
1 tuần trước

Địa điểm

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

3 năm

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC

Website

Địa điểm

Tòa nhà 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam