Mobicast

Mobicast

Keep you on

Back-end Developer (Java, Spring)

Trách nhiệm công việc:

 • Coding phát triển phần mềm.
 • Triển khai, tích hợp hệ thống CNTT
 • Xây dựng các tính năng mới cũng như thực hiện công việc bảo trì và sửa lỗi cho các ứng dụng của công ty.
 • Tham gia thảo luận và xây dựng kiến trúc hệ thống, mô hình cơ sở dữ liệu, và công nghệ mới đáp ứng với nhu cầu hoạt động của công ty theo từng giai đoạn và chiến lược kinh doanh của công ty.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Từ 1.5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên trong các dự án phát triển phần mềm về viễn thông, dịch vụ số, mobile application, full stack
 • Hiểu về quy trình phát triển phần mềm
 • Hiểu về kiến trúc phần mềm
 • Thành thạo về API, web server, backend microservice, batch process
 • Thành thạo về thiết kế CSDL
 • Ưu tiên biết về version control, CI/CD
 • Thành thạo Spring/java
 • Thành thạo sql, postgresql
 • Phân tích yêu cầu đầu vào và kết quả đầu ra mong muốn, xây dựng luồng xử lý
 • Sử dụng các công cụ thiết kế và test như wireframe, media, erd, api test, sql...

Đã hết hạn

Địa điểm

Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

1 năm

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn với Tech Lead/Man + HR
Mobicast
Mobicast
Mobicast
Mobicast

Website

Địa điểm

Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam