TopDev's Client

IT Jobs From TopDev's Client

Android Developer

Đăng nhập để xem mức lương

2 ngày trước

Mô tả công việc

Phát triển các ứng dụng OTT, livestream, superapp… trên thiết bị di động, phục vụ hàng triệu người dùng cho các thị trường Việt Nam và quốc tế

Yêu cầu công việc

  • Có kinh nghiệm làm việc với Java Android/Kotlin từ 1 năm trở lên
  • Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng
  • Hiểu và làm việc được với các mô hình MVC, MVVM, sử dụng thành thạo các Design pattern
  • Có kinh nghiệm làm việc với Firebase, SQlite, Realm, RxAndroid
  • Có kinh nghiệm lập trình Live/Video Streaming trên ứng dụng
  • Có kinh nghiệm với Restful API, Third Party
  • Có kinh nghiệm tối ưu hóa performance và tối ưu hóa cho các loại device khác nhau
  • Sử dụng thành thạo các công cụ Android Studio, Git, Jira, Figma
  • Đã có ứng dụng đưa lên Google Play Store là một lợi thế, ưu tiên các ứng viên đã từng làm các sản phẩm lớn, hoặc các ứng dụng về chat OTT, play video, music, livestream, XMPP, Websocket, WebRTC.

Location

Quận Hà Đông, Hà Nội

Level

Nhân viên

Year of Experience

1 năm

Job Type

Phúc lợi

Build solid foundation for IT career path through an accelerate 12-month development

Acquire strong technical and soft skills

Work in cutting edge technology projects

Buddy with friendly colleagues and learn from senior experts

Develop a strong sense of business insight

Development journey come along with growing benefits

Receive attractive benefits (meal allowance, 13th month salary, performance bonus, healthcare insurance...)