18 việc làm Project Coordinator

Thông tin về các công ty

 • Secomm Solution Consulting Co., Ltd.
  Chi tiết

  Secomm Solution Consulting Co., Ltd.

  Full-service Ecommerce Solution Provider

  • Phần Mềm

  • Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: PHP, Project Coordinator

Tin tức liên quan đến "Project Coordinator"

 • Đôi điều trong Project Management Fundamental

 • Project Manager – Người “nhạc trưởng” thúc đẩy tổ chức tiến lên phía trước

 • Shipit – Tự động deploy Javascript project

 • 5 câu hỏi phỏng vấn Project Manager nhà tuyển dụng hay hỏi nhất

 • Hướng dẫn tạo Gradle Project Java bằng dòng lệnh CMD

 • Các thành phần cơ bản trong một automation project

 • Project Lombok là gì? Getter, Setter và Constructors với Project Lombok

 • HTTP2 in real project

 • Hướng dẫn cấu hình Maven cho Jenkins (Build Maven Project)

 • Sử dụng Swagger UI trong jersey REST WS project

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm