nodejs ×

42 Công việc nodejs

#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang

Tin tức liên quan đến " nodejs "

Việc làm gợi ý

PHP Developer

ADVN Computer CO., LTD

Quận 1, Hồ Chí Minh

Gia công phần mềm

Đăng nhập để xem mức lương

58 phút trước

1 giờ trước

Middle/Senior Front-End Developer

VinHMS

Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ doanh nghiệp

Đăng nhập để xem mức lương

We are looking for a great Front-End developer who is proficient with Angular 8+. Your primary focus will be on developing user interface component...

  • Friendly, flexible, and fun working environment
  • Very attractive salary based on skills and experience
  • Coffee, tea, bar everyday

2 giờ trước

Middle/Senior Quality Assurance

VinHMS

Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ doanh nghiệp

Đăng nhập để xem mức lương

  • Friendly, flexible, and fun working environment
  • Very attractive salary based on skills and experience
  • Coffee, tea, bar everyday

3 giờ trước

FRONT-END/ BACK-END DEVELOPER

UNITECH

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

JAVA BACK-END Số lượng: 04 người FRONT-END Số lượng: 07 người

4 giờ trước

.NET Developer

UNITECH

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

Số lượng: 04 người

4 giờ trước

Business Analyst

South Telecom

Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ IT, Internet

Đăng nhập để xem mức lương

23 giờ trước

23 giờ trước

23 giờ trước