FULL STACK MARKETER #5: EMAIL, SMS & OTT

Email và SMS là các công cụ thông dụng được sử dụng bởi các doanh nghiệp để tương tác với khách hàng. Dù rằng đây là các công cụ không còn mới và có thể coi là chuẩn mực về nền tảng nhưng vẫn còn rất nhiều hiểu sai về chúng.

Thế nào là spam và không spam?

Có các loại Email và SMS khác nhau như thế nào?

Các nền tảng email thông dụng và nền tảng nào phù hợp cho doanh nghiệp?

Các chỉ số nào là quan trọng để đánh giá hiệu quả chiến dịch email?

Tại sao email lại vào inbox (hay tại sao lại không?)

Có cách nào để tăng số lượng inbox?

Tăng chỉ số open rate, CTR, click rate cho toàn bộ chiến dịch?

SMS và các định dạng của nó

SMS vs OTT – xu hướng nào cho tương lai?

Sự trỗi dậy của chatbot và tác động của nó đến quá trình tương tác với khách hàng

DIỄN GIẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Tú Bùi – CMO | Ringier Asia
 • Tony Dang – Country Manager | Ematic Solutions

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Mục Lục Chương Trình Mô Tả Hoạt Động Người Chia Sẻ Thời Lượng Bắt Đầu Kết Thúc
Khái Quát Về Email Marketing và Những Điều Bạn Chưa Biết
Hiểu về Email marketing, cơ chế hoạt động của email:
 • Các loại email khác nhau?
 • Thế nào là spam?
 • Tại sao email vào spam box tại sao không?
 • Tại sao có email vào mục inbox, có cái vào promotional?
 • GDPR và những thứ bạn cần lưu ý?
Bùi Quang Tinh Tú 45 mins 7:00:00 PM 7:45:00 PM
Các Nền Tảng Gửi Email, Ứng Dụng và Tích Hợp
Căn bản về các nền tảng email marketing phổ biến:
 • Lựa chọn nền tảng nào tùy theo nhu cầu
 • Các tính năng và khác biệt giữa các nền tảng
 • Các chỉ số đáng chú ý để tối ưu chiến dịch
 • Các tích hợp căn bản của nền tảng email
Tony 30 mins 7:45:00 PM 8:15:00 PM
SMS, OTT & Các Công Cụ Tương Tác Khác
Tìm hiểu các công cụ tương tác với người dùng khác bên cạnh email:
 • SMS và các định dạng khác nhau
 • SMS vs OTT
 • Chatbot và sự xu hướng tương tác mới
Bùi Quang Tinh Tú 30 mins 8:15:00 PM 8:45:00 PM
Q&A và Trao Đổi Hỏi đáp với các diễn giả về các công cụ tương tác Tất cả diễn giả 30 mins 8:45:00 PM 9:14:59 PM

 

OUR MEETUP MOMENTS

VÉ THAM DỰ

149.000 VND

Áp dụng mua trước 11/8, nhập mã: [email protected] tại bước thanh toán

Tham dự cả buổi

Kèm nước uống

199.000 VND

Áp dụng mua từ ngày 12/8 – 14/8

Tham dự cả buổi

Kèm nước uống

249.000 VND

Áp dụng mua tại sự kiện

Tham dự cả buổi

Kèm nước uống

ABOUT TOPDEV

About us

Contact us

Terms of Service

Privacy Policy

Operation Regulation of TOPDEV E-commerce Trading Floor

Resolve Complaints

FOR JOBSEEKERS

My Resume

Browse All IT Jobs

FOR EMPLOYERS

Post a Job

Talent solutions

Join our Job Ad Network