DISPLAY ADVERTISING

Display Advertising có thể xem như là xương sống của nền tảng quảng cáo digital hiện đại. Quảng cáo các thể loại như banner, video, HTML tương tác, bám đuổi (retargeting) mà bạn thấy trên các trang báo mạng, mạng xã hội, video, ứng dụng mobile, messenger / chat, v.v… Tuy nhiên, chính vì sự phổ rộng và đa dạng của display advertising mà nó thường đi cùng nhiều sự nhầm lẫn, hiểu sai, chưa đủ và được cho là phức tạp. Chương trình UAN Full Stack Marketer #4: Display Advertising sẽ mang đến cho người tham dự:

  • Kiến thức căn bản về Display Advertising

  • Nền tảng và cách thức vận hành của hệ thống programmatic

  • Các định dạng quảng cáo của Display

  • Hệ sinh thái display advertising nhìn như thế nào?

  • Những tay chơi nào góp mặt trong hệ sinh thái tại Việt Nam?

  • Các chiến thuật tối ưu hóa hiệu quả của display advertising

  • Tối ưu hóa display advertising theo mục tiêu (CPM, CPC, CPL)

f
  • Quy trình A/B testing cho display advertising

  • Quản lý chiến dịch display advertising

  • Một góc nhìn về các hệ thống nâng cao của display advertising

OUR SPEAKER

 

Tú Bùi - CMO @Ringer Asia

Khánh Ngô - Head of Programmatic @MindShare

FULL-STACK MARKETER #2 MOMENTS

GET TICKETS

ABOUT FULL-STACK MARKETER

Mua vé

Thông tin

Hình ảnh

Agenda