Trung Tâm Tính Cước và Thanh Khoản MobiFone

Kết nối giá trị - Khơi dậy tiềm năng

Kết nối giá trị - Khơi dậy tiềm năng

Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, có chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Tính cước và Quản lý khách hàng tập trung, hệ thống Đối soát cước tập trung, các hệ thống phụ trợ phục vụ hoạt động SXKD, các hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ SXKD nội bộ của MobiFone; Công tác Phân tích dữ liệu phục vụ SXKD của MobiFone.

Trung Tâm Tính Cước và Thanh Khoản MobiFone}

Các việc làm tại Trung Tâm Tính Cước và Thanh Khoản MobiFone

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, có chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Tính cước và Quản lý khách hàng tập trun...

  • Mức lương hấp dẫn theo từng vị trí
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
  • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-12h00, Chiều 13h00-17h00). Nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật.

Ứng tuyển

[HCM-HN] JAVA DEVELOPER

Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Quận 10, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

1********* - 2********* VND Đăng nhập để xem mức lương

Ứng tuyển

Đãi ngộ

Mức lương hấp dẫn theo từng vị trí

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-12h00, Chiều 13h00-17h00). Nghỉ Thứ 7 & Chủ Nhật.