Nuri Flex

Nuri Flex

Enjoy Smart Life in Green World

Enjoy Smart Life in Green World

NURI Telecom Viet Nam is a 100% Korean company doing business in Telecommunication and Advantage Infrastructure.

Website

Địa điểm

107 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

South-Korea