Giới thiệu khái quát về Korea IT School

Korea IT School (KITS) mang tới cơ hội giúp những nhân lực xuất sắc được bồi dưỡng thông qua chương trình đào tạo về IT do Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) và Samsung Multicampus phối hợp thực hiện có thể làm việc trong các doanh nghiệp IT Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Đãi ngộ

Miễn học phí trong 3 tháng đào tạo

Trả lương trong thời gian 3 tháng thực tập

Phải nộp phạt nếu thôi học trong thời gian 3 tháng đào tạo. (Có bản cam kết)