Inceptionlabs

Inceptionlabs

Inception Labs là công ty phần mềm mới chuyên về các giải pháp phân tích dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực với tốc độ cao. Tuy là một công ty mới, chúng tôi đã có nguồn khách hàng ổn định. Hiện chúng tôi cần tuyển những kỹ sư phần mềm tài năng để gia nhập đội ngũ của chúng tôi để cùng phát triển, và đẩy các sản phẩm của chúng tôi trên thị trường toàn cầu.

Chúng tôi luôn cố gắng để Inception Labs trở thành một nơi làm việc tuyệt vời. Điều này được minh chứng thông qua những nỗ lực xây dựng chế độ lương bổng và chế độ phúc lợi toàn diện, đáp ứng nhu cầu tài chính và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn.

Inceptionlabs
Inceptionlabs
Inceptionlabs

Địa điểm