Công ty CP HIA

Công ty CP HIA

HIA Corporation đã thiết kế và đang xây dựng hệ thống ứng dụng tiện tích nhằm thay đổi cách tổ chức dữ liệu và khai thác tài nguyên trên Interrnet trên toàn cầu. HIA Việt Nam, chúng tôi ứng dụng các công nghệ mới để thiết kế các ứng dụng và xây dựng các giải pháp thông minh để tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tổ chức và thực hiện các giao dịch kinh doanh trong thương mại điện tử.

Mọi khách hàng, đối tác, người sử dụng hệ thống HIA được cung cấp những công cụ hữu ích tạo ra cho riêng mình một thế giới riêng, trong thế giới đó mọi giao dịch đều có thể vượt qua mọi rào cản về công nghệ, khoảng cách về địa lý, khác biệt về văn hóa, phân biệt về tôn giáo...tiến tới toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế bằng các công nghệ dịch vụ điện tử, thương mại điện tử (B2C), doanh nghiệp điện tử (B2B) trong mọi lúc, ở mọi nơi, bằng các phương tiện giao tiếp khác nhau.

Chúng tôi xây dựng sự xác thực tin cậy, thông qua việc làm chủ công nghệ, đảm bảo an ninh và bảo mật an toàn thông tin của người dùng để  tạo ra lợi thế cạnh tranh – phát huy tối đa tính sáng tạo; nâng cao tốc độ, hiệu quả trong sản xuất và điều hành.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc ứng dụng một cách hiệu quả các giải pháp CNTT nhằm đạt được những giá trị thực sự xứng đáng với sự đầu tư của họ, giúp cho khách hàng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, vượt trội các đối thủ cạnh tranh. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Nền tảng ứng dụng trực tuyến
  • ​Hệ thống tiện ích trực tuyến quản trị​

  • ​G​iải pháp​ quản lý, kinh doanh​ đồng bộ, tối ưu, hiện đại.​

  • ​Tạo ra hệ sinh thái ứng dụng trực tuyến, tương tác hoàn chỉnh​.

Địa điểm

  • Hoang đạo thúy, hà nội