Vina Group là một Startup được sáng lập bởi đội ngũ với những chuyên gia với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực Tuyển dụng - Nhân sự. Chúng tôi, với tham vọng duy nhất là kết nối nhân tài phù hợp cho Doanh nghiệp và giúp Doanh nghiệp giải quyết bài toán nhân lực trong giai đoạn khan hiếm nhân tài phù hợp như hiện nay. 

Mặc dù còn khá non trẻ nhưng chúng tôi đã và đang nhận được sự tín nhiệm của gần 100 Doanh nghiệp với các ngành nghề khác nhau.