40 IT IT

03 Front-end Developer (JavaScript, VueJS)

VN DIGITAL ASSET INVESTMENT

Quận 3, Hồ Chí Minh

Fintech

1**** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

9 giờ trước

Technical Leader (Java, Python, .NET)

Nissho Việt Nam

Quận Đống Đa, Hà Nội

Dịch vụ doanh nghiệp, Gia công phần mềm

1**** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

9 giờ trước

C++(MFC/ATL) Software Engineer. Salary up to USD 1,700

KOFAX

Quận Ba Đình, Hà Nội

Dịch vụ IT, Gia công phần mềm

1**** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

9 giờ trước

1 ngày trước

HOT (Junior/Mid) Front-End Developer (VueJS, React)

GGJungle

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Product

6** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

Develop the new services along with maintenance the current services. Eg: getting the requirement, investigation, create solution, development, guaran...

1 ngày trước

HOT (Junior/Mid) Back-End Developer (NodeJS)

GGJungle

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Product

6** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

Develop the new services along with maintenance the current services. Eg: getting the requirement, investigation, create solution, development, guaran...

1 ngày trước

Automation Tester

NEXTY VIETNAM

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Dịch vụ doanh nghiệp, Fintech

2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

2 ngày trước

2 ngày trước

2 ngày trước

Senior C++/ C# Developer

Officience

Quận 10, Hồ Chí Minh

Dịch vụ doanh nghiệp, Gia công phần mềm

2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

Some highlights of our client and their project: Client: With nearly 20 years of existence and still rigorously remain as one of the global leaders...

2 ngày trước