UX Design ×

33 IT UX Design In Total

06 LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE (IOS/ANDROID)

BIN CORPORATION GROUP VIỆT NAM

Quận 7, Hồ Chí Minh

Dịch vụ doanh nghiệp, Thương mại điện tử/ Bán lẻ, Quảng Cáo Truyền Thông, Phần Mềm, Bất động sản, Tài Chính

Login to view salary

  • Lương cạnh tranh tùy theo năng lực. Thưởng tết theo thâm niên và năng lực.
  • Lương tháng 13 theo quy định nhà nước.
  • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

4 days ago

03 BUSINESS ANALYST (PRODUCT)

BIN CORPORATION GROUP VIỆT NAM

Quận 7, Hồ Chí Minh

Dịch vụ doanh nghiệp, Thương mại điện tử/ Bán lẻ, Quảng Cáo Truyền Thông, Phần Mềm, Bất động sản, Tài Chính

Login to view salary

  • Lương cạnh tranh tùy theo năng lực. Thưởng tết theo thâm niên và năng lực.
  • Lương tháng 13 theo quy định nhà nước.
  • Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

4 days ago

UX/UI Designer (Web, Mobile)

Saigon Technology Solutions (STS)

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Gia công phần mềm

1**** USD Login to view salary

14 hours ago

14 hours ago

Business Analyst

South Telecom

Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ IT, Internet

Login to view salary

14 hours ago

Game Planner

VALOFE

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phần Mềm

2********* - 4********* VND Login to view salary

2 days ago

POD Design

Angasa Technology JSC

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thương mại điện tử/ Bán lẻ, Thiết Kế, Quảng Cáo Truyền Thông

1********* - 1********* VND Login to view salary

3 days ago

Python Software Developer - Remote (M/F)

COOPTALIS

Quận 2, Hồ Chí Minh

Dịch vụ doanh nghiệp

Login to view salary

Talent is boderless! Since 2012, the Cooptalis Group has been supporting companies around the world to respond to their critical challenges in the se...

3 days ago

5 days ago