Thiết Kế ×

3 IT Thiết Kế In Total

(HCM) 2D Artist (UI/UX and Graphics Designer)

CÔNG TY TNHH ATEAM VIỆT NAM

Quận 1, Hồ Chí Minh

Giải trí/ Game

Login to view salary

Xây dựng ý tưởng, thiết kế giao diện (UI) cho những sản phẩm game của ATEAM. Thiết kế giao diện thân thiện, thu hút và dễ dàng sử dụng cho người ch...

3 months ago

(HCM) Game Designer

CÔNG TY TNHH ATEAM VIỆT NAM

Quận 1, Hồ Chí Minh

Giải trí/ Game

Login to view salary

Thiết kế tính năng trong Game, duy trì và vận hành sự phát triển của Game. Theo dõi chỉ số phát triển của Game và xây dựng chiến lược nâng cao chất...

3 months ago

(HCM) Game 3D Artist (Animation/modeling) - Ưu Tiên Animation

CÔNG TY TNHH ATEAM VIỆT NAM

Quận 1, Hồ Chí Minh

Giải trí/ Game

Login to view salary

Nội dung công việc: 3D Animation: Hiện thực hóa các chuyển động Làm chuyển động các nhân vật Tạo hiệu ứng (Skill effect, weather, ...) Làm Cu...

3 months ago