Phân Tích Dữ Liệu ×

2 IT Phân Tích Dữ Liệu In Total

(HN) Kỹ Sư Tư Vấn Giải Pháp Hệ Thống - Presales (System)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT SỐ VIỆT (VDI)

Quận Đống Đa, Hà Nội

1********* - 2********* VND Login to view salary

Số lượng tuyển dụng: 02 Nghiên cứu và làm chủ các giải pháp CNTT của các hãng Cissco, Oracle, HPE, DELL/EMC, Nutanix…cụ thể như sau: Giải pháp...

3 months ago

(HN) Data Scientists

Công ty cổ phần Bạch Minh (Vega Corporation)

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Product

Login to view salary

Thiết kê xây dựng hệ thống phân tích số liệu thông minh (Analytics, BI) Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, các mô hình thực thi (dự đoán, phân lớ...

3 months ago