Node JS ×

1 IT Node JS In Total

(HN) Lập Trình Viên PHP

NAFOSTED - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phần cứng, Phần Mềm

1********* - 1********* VND Login to view salary

Tiếp nhận yêu cầu bài toán, viết tài liệu phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu, thiết kế chi tiết, thiết kế CSDL phát triển các hệ thống quản lý chương...

3 months ago