MS SQL ×

43 IT MS SQL In Total

03 Chuyên viên phân tích dữ liệu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngân Hàng

Login to view salary

3 days ago

1 day ago

Business Analyst

Saigon Technology Solutions (STS)

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Gia công phần mềm

1**** USD Login to view salary

2 days ago

System Engineer

New Pine Multimedia Technologies

Quận 1, Hồ Chí Minh

Quảng Cáo Truyền Thông, Phần Mềm

Login to view salary

We are looking to hire the Technical Talents to help manage Manage high performance and critical system..

3 days ago

Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA)

ALTTEKGLOBAL - ATG CORPORATION

Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

Login to view salary

1 week ago

Data Engineer

7-Eleven Việt Nam

Quận 7, Hồ Chí Minh

Phần Mềm, Dịch vụ IT

Login to view salary

7-Lab at 7-Eleven Viet Nam is seeking a Data Engineer to join our journey developing the next gen retails system of 7-Eleven Viet Nam.

2 days ago

DATABASE DEVELOPER

Xoontec

Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phần Mềm, Gia công phần mềm

Login to view salary

1 week ago

(HN) Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA)

Sopen

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phần Mềm, Outsourcing

3********* VND Login to view salary

Làm việc trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu về nghiệp vụ phần mềm cần đáp ứng, từ đó viết thành tài liệu Phân tích yêu cầu và tài liệu Prototype....

4 days ago

(HCM) C# .NET - Web Developer

ISD Corporation

Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Gia công phần mềm, Outsourcing

6******** - 1********* VND Login to view salary

Lập trình ứng dụng web ASP.NET MVC. Sử dụng framework, sản phẩm có sẵn của công ty để xây dựng ứng dụng cho khách hàng.

5 days ago