Kế Toán - Kiểm Toán ×

2 IT Kế Toán - Kiểm Toán In Total

(HCM) Game Designer

CÔNG TY TNHH ATEAM VIỆT NAM

Quận 1, Hồ Chí Minh

Giải trí/ Game

Login to view salary

• Thiết kế tính năng trong Game, duy trì và vận hành sự phát triển của Game. • Theo dõi chỉ số phát triển của Game và xây dựng chiến lược nâng cao ch...

2 months ago

(HCM) Game 3D Artist (Animation/modeling) - Ưu Tiên Animation

CÔNG TY TNHH ATEAM VIỆT NAM

Quận 1, Hồ Chí Minh

Giải trí/ Game

Login to view salary

- Nội dung công việc: + 3D Animation: • Hiện thực hóa các chuyển động • Làm chuyển động các nhân vật • Tạo hiệu ứng (Skill effect, weather, ...)...

2 months ago