HTML5 ×

4 IT HTML5 In Total

Front-end Developer (HTML5/Javascript, Angular)

The Rep. Office of STYL Solutions Pte. Ltd. In HCMC

Quận 2, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

5** - 1**** USD Login to view salary

  • Travel to Overseas (Japan, Singapore,...) for training and supporting customer
  • Competitive salary, annual salary review, and bonus based on performance and contribution
  • Annual team-building trip

8 hours ago

Front-end Developer (JavaScript, Angular, HTML5)

FANS COMMUNICATIONS LIMITED COMPANY

Quận 3, Hồ Chí Minh

Quảng Cáo Truyền Thông

1********* - 1********* VND Login to view salary

8 hours ago

Web Game Developer

DIGITOP / T.O.P Group

Quận 4, Hồ Chí Minh

Quảng Cáo Truyền Thông

1**** - 1**** USD Login to view salary

2 days ago

(HN) TRƯỞNG PHÒNG IT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ IDIGIT

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Quảng Cáo Truyền Thông

2********* VND Login to view salary

Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ của công ty, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn, đúng quy mô và chất lượng. Thực hi...

1 month ago